ดอกสว่าน, ดอกเร้าเตอร์, ดอกเซาะร่อง

ชื่อ : ดอกสว่าน, ดอกเร้าเตอร์, ดอกเซาะร่อง