หมวดหมู่
ชื่อ : ใบมีดเกล็ดปลา
รายละเอียด :

Application:spiral/helical planer cutter head.

ยาว

ความกว้าง

ความหนา

ระดับ

14

14

2

30º / 37º

15

15

2.5

23

12

1.5

35º

24

12

1.5

30

12

1.5 / 2.5

50

12

1.5