หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะ H211-L / V
รายละเอียด :

Straight Shank Combination 2-Step Mortising Tool

Type

Shank diameter

Drill diameter

Length

HSS Spiral Flute

L

10

8.5

5

100

L.H. or R.H.

9

4

90 / 120

10

4.5

110

5

100

12

5

100

13

5

100

12

9.5

5

100

10

5

100

16

1

110

V

10

5

10.5

100

L.H. or R.H.

5.5

8

11.5

6

11

7

13

8.7

12

9.5

17.3

11

21