หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะ AH211-L
รายละเอียด :

Threaded Shank 2-step Mortising Tool

Threaded

Drill diameter

Length

HSS Spiral Flute

8

9.5

5

100

L.H. or R.H.

10

3

90

4.5

130

5

100

11

9

60

12

5

100

20

4.5

60