หมวดหมู่
ชื่อ : หัวคัตเตอร์
รายละเอียด :

Application machine:4-side moulders,planers and shapers.

With throw away TCT tips.

O.D

LONG

AXIS

WINGS

125 Ø

50

30

6T

80

40

100

30 / 40

125

40

150

40

180

40

200

40

230

40