หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะ TCT510-V (เจาะทะลุ)
รายละเอียด :

 Tungsten Carbide Steel Tipped Drills (THRU-HOLE)

Shank diameter

Drill diameter

Length

Spiral Flute

10

3

57

L.H. or R.H.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

70

4

5

6

7

8

9

10

11

12