หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะ K112-2T
รายละเอียด :

 Straight Shank Solid Mortising Tool

Shank diameter

Drill diameter

Length

Material

12

8

80

 

10

80 / 100

11.3

100

13

135

12.7

7

100

8

100

10

100

16

9.5

100

9.7

100

12

100

15

100

12.7

9.8

100

TCT

10

100

16

9.8

100

10

100