หมวดหมู่
ชื่อ : อะแดปเตอร์ RC125/150
รายละเอียด :

Threaded Integral Adapter

Type

Threaded

Bore

Insert Depth

 

RC125

M8x1.25

10

21

L.H. or R.H.

RC150

M10x1.5

CR025

 

 

 

 

CR001