หมวดหมู่
ชื่อ : เครื่องอัดไม้ DRC-4(620)
รายละเอียด :

 

 Model

 DRC-4 (620)

 Mainvoltage

 380V 50HZ 3PH

 Working Length

 6200 mm

 Working Width

 1300

 Working Hight

 120 mm

 Side Pressure

 80x80x56 Pcs

 Up Pressure

 40x150x56 Pcs

 Pressure

 140 Kgs/cm²

 Hydraulic power

 10 HP

 Rotating power

 3 HP

 Net weight

 17,000 Kgs