หมวดหมู่
ชื่อ : ไขควงลม BCG-5HB
รายละเอียด :

 

 Model

 BCG-5HB

 BCG-8HB

 Capacity

 5 mm

 10 mm

 Free Speed

 9000 r.p.m

 9000 r.p.m

 Weight

 0.6 kg

 0.9 kg

 Length

 166 mm

 190 mm