หมวดหมู่
ชื่อ : สายลม & สายสี
รายละเอียด :

 

Type

Size (mm.) I.D.XO.D.

Working Type

PU Hose

4x6

5x8

6.5x10

8x12

Air

Nylon Tube

6.5x10

8x12

 

 

Fluid