หมวดหมู่
ชื่อ : ปั้มพ่นสี
รายละเอียด :

 

 Model

 A10

 10C

 Pressure Ratio

 1:1

 1:1

 Output Per Cycle

 60 c.c.m

 60 c.c.m

 Paint Outlet Size

 3/8" pt (f)

 3/8" pt (f)

 Max. Continuous Flow

 5 lpm

 5 lpm

 Workplace Air Pressure Range

 10 ~ 100 psi

 10 ~ 100 psi

 Pump Material

 Stainless

 Aluminum 

 Paint Inlet Size

 3/8" pt (f)

 3/8" pt (f)