หมวดหมู่
ชื่อ : เครื่องขัดลม
รายละเอียด :

 

 Model

 Chassis size

 Free speed

 Pendulum Diameter

 Net Weight

 BCG-1660D

 6"

 12000 rmp.

 6 mm

 1.1kg

 BCG-1660SD

 6"

 12000 rmp.

 6 mm

 1.15 kg

 BCG-1660

 6"

 12000 rmp.

 6 mm

 1.15 kg

 BCG-1260D

 5"

 12000 rmp.

 5 mm

 1.0 kg

 BCG-1260SD

 5"

 12000 rmp.

 5 mm

 1.1 kg

 BCG-1260

 5"

 12000 rmp.

 5 mm

 1.0 kg