หมวดหมู่
ชื่อ : แผ่นขัด
รายละเอียด :

 

 Model

 Pad 5" (Mei Na)

 Pad 5" (BCG)

 Size

 5/6" x24 threads

 5/6" x24 threads

 Max. Operation Speed

 10,000 R.P.M.

 12,000 R.P.M.