หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเร้าเตอร์ Router Bit
รายละเอียด :

ขนาด

 

6x9/25x63L

10x20x70L

12x8/25x70L

12x11x75L

12x12x70L

M9x14x2T

3/8x24x14mmx14

12x3/15x65L

12x6/20x70L

12x14x70L

12x12/35x80L (Diamond)

16x16/30x90L (Diamond)

16x16/50x110L (Diamond)