หมวดหมู่
ชื่อ : เครื่องตัดไม้ YL-12
รายละเอียด :
 Model  YL-12
 Diameter saw blade  12"(305) mm
 Max. depth of cut at 90°  101.6 mm
 Max. depth of cut at 45°  70 mm
 Arbor diameter  25.4 mm or 30 mm (Opt.)
 Arbor speed  4000
 Table height  1220x762
 Sliding table capacity  857
 Max. rip to right of blade  1220x2440
 Motor  3(Opt.5)
 Net weight  260
 Gross weight  320