หมวดหมู่
ชื่อ : Individual Edge Trimming Saw
รายละเอียด :

Application: Ripping for board composing
Application machine: Rip saw with saw blade located at top (14") or (14"x50.8 hole) at bottom.

ขนาด

ความหนา

ขนาดรูเพลา

จำนวนฟัน

305 Ø

3.5 / 4.0

25.4 / 30 / 50.8 / 70

36 / 48T

355 Ø

4.0 / 5.0

50.8 / 70

48 / 54 / 60T

405 Ø

4.0 / 5.0

54 / 60 / 72T

455 Ø

4.0 / 5.0

54 / 60 / 72T