หมวดหมู่
ชื่อ : Slidiing Panel Saw
รายละเอียด :

Application: For ripping and cross cutting of routing panel, medium, high density board, plywood and formica.

ขนาด

ความหนา

ขนาดรูเพลา

จำนวนฟัน

300 Ø

3.5 / 4.0

75 / 80

72T

305 Ø

3.2 / 3.5 / 4.0

25.4 / 30

72T

350 Ø

4.0 / 4.4 / 4.6

75 / 80

72T

355 Ø

3.5 / 4.0

25.4 / 30

72T

380 Ø

4.0 / 4.4

75 / 80

72T

400 Ø

75 / 80

72T

405 Ø

25.4 / 30

72 /80T

430 Ø

75 / 80

96T

450 Ø

25.4 / 30

72T