หมวดหมู่
ชื่อ : Thin Saw Blade For U-Cut
รายละเอียด :

Application: For ripping dry log.Extremely thin saw blade, any bump and clash is restricted.

ขนาด

ความหนา

ขนาดรูเพลา

จำนวนฟัน

180 Ø

1.4

25.4 Ø

30T

205 Ø

 

0.8

30T

1.4 / 1.8

30T

1.7

40T

1.2

30 / 50T

1

60T

230 Ø

1.8

30T

255 Ø

 

1.6

30 / 40T

1.4

30 / 60 T

1.8

100T

2.6

30 T

0.8

60T

280 Ø

0.8 / 1.2

40T

305 Ø

2.2

36T

1.8

40T