หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะ A210-L
รายละเอียด :

Threaded Shank Solid Step Drill

Threaded

Drill diameter

Length

HSS Spiral Flute

M8x1.25

9.5

5

100

L.H. or R.H.

10

5

100

12

5

100

13

9/25

110

25

10/30

80