หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะ S211-1
รายละเอียด :

Adjustable Straight Shank Soild Drills

Shank diameter

Drill diameter

Length

HSS Spiral Flute

10

5

75 / 80

L.H. or R.H.

5.2

80

5.5

75

6

80

6.5

80

7

80 / 110

7/85

105

8

75

8/75

95

8.2

80

10

75 / 80

10.2

80

11

80

12

75 / 90

13

75 / 80 / 90

15

75