หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะ S211-BL
รายละเอียด :

Staright Shank Solid Step Drills

Shank diameter

Drill diameter

Length

HSS Spiral Flute

10

10

5

100

L.H. or R.H.

12.5

9.5

13

10 / 15

12

5

120