หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะ TCT 510-1
รายละเอียด :

Tungsten Carbide Steel Tipped Drills (SPECIAL TCT)

Shank diameter

Drill diameter

Length

Spiral Flute

10

5.8

50

L.H. or R.H.

8

57

10

15

16

18

20

25

30

35

8

70

10

15

15.5

16

16.5

5.8

80

10