หมวดหมู่
ชื่อ : เครื่องขึ้นรูป DT-1136SS
รายละเอียด :
 Model  DT-1136SS
 Range of cutting diameter  4" - 36"
 Max rectangular cutting  32"x16"
 Table diameter  26"
 Spindle speed  8000 rpm
 Table motor  1HP x 1 
 Spindle motor  7.5HP x 1
 Sanding motor  2HP x 2
 Sanding belt size  5"x71"
 Following roller  100mm