หมวดหมู่
ชื่อ : ใบมีดฟิงเกอร์จ๊อย
รายละเอียด :

 Application machine:Finger Joint System.

ขนาด

ความหนา

ขนาดรูเพลา

จำนวนฟัน

160

4

50

2T

70

2T / 3T / 4T

6

40 / 50

4T

9

50

2T

70

2T / 3T

10

40

2T

50 /7 0

2T / 3T / 4T

10.6

40 / 50

4T

12

70

2T

210

4

70

4T