หมวดหมู่
ชื่อ : ลูกกลิ้งเหล็ก
รายละเอียด :

ความกว้าง

ความหนา

ขนาดรูเพลา

จำนวนรู

140

25 / 50

35

3

10 / 15 / 20 / 25

6