หมวดหมู่
ชื่อ : ลูกกลิ้งฟองน้ำ
รายละเอียด :

ความกว้าง

ความยาว

ขนาดรูเพลา

สี

2

6

25.4

สีขาว

4

6

25.4

สีเขียว

สีขาว

สีฟ้า

12

25.4

สีขาว

32

7

4

25.4

สีขาว