หมวดหมู่
ชื่อ : เครื่องไส
รายละเอียด :

Application machine:Double Side Planer,Four Sides Planer.

ใบมีด

ความยาว

ความกว้าง

ความหนา

เครื่องไส 2 หน้า

12"

30

3mm

16"

18"

20"

24"

30

38

6mm

เครื่องไส 4 หน้า

65 cm

30

3mm

100 cm

120 cm

127 cm

150 cm