หมวดหมู่
ชื่อ : Dowel Milling Cutter
รายละเอียด :

 

size
12mm
18mm