หมวดหมู่
ชื่อ : ดอกเจาะเหลี่ยม
รายละเอียด :

Application:Great for drilling square holes in wood.
Application machine:Hollow Chisel Mortiser.

 INCH

 MM

 5/16"

 8 mm

 3/8"

 9.5 mm

 7/16"

 11 mm

 1/2"

 12.7 mm

 5/8"

 15.8 mm

 3/4"

 19 mm